Học viên Nguyễn Đức Hải

Khóa học đã giúp tôi hiểu thêm nhiều về nghề điện lạnh. Hiểu kỹ hơn về cách lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh. Được tiếp xúc với các thầy giảng dạy nhiệt tình, chuyên nghiệp đặc biệt là thầy Trần Xuân Toàn ” Kho báu kiến thức về Điện lạnh”, tác phong giản dị nhân hậu , sẵn sàng giải đáp cho học viên.

Nguyễn Đức Hải / Hoàn thành khóa học nghề điện lạnh
Hoc Vien Phan Van Thanh

Khóa học đã giúp tôi hiểu thêm nhiều về Marketing Online. Hiểu kỹ hơn về cách viết nội dung bài cho chiến dịch của sản phẩm. Được tiếp xúc với các thầy cô giảng dạy nhiệt tình, chuyên nghiệp đặc biệt là thầy Tuấn Hà ” Kho báu kiến thức về Marketing”, tác phong giản dị nhân hậu , sẵn sàng giải đáp cho học viên.

Phan Văn Thành / Hoàn thành khóa nghề điện dân dụng
Học viên Nguyễn Lê Tân

Khóa học đã giúp tôi hiểu thêm nhiều về Marketing Online. Hiểu kỹ hơn về cách viết nội dung bài cho chiến dịch của sản phẩm. Được tiếp xúc với các thầy cô giảng dạy nhiệt tình, chuyên nghiệp đặc biệt là thầy Tuấn Hà ” Kho báu kiến thức về Marketing”, tác phong giản dị nhân hậu , sẵn sàng giải đáp cho học viên.

Nguyễn Lê Tân / Hoàn thành khóa học sửa điều hòa